Stappenplan: Help mijn werknemer is ziek! Wat moet ik doen? | De Ontslagexpert
Gepubliceerd op 24 februari 2024
Stappenplan: Help mijn werknemer is ziek! Wat moet ik doen?

Stappenplan: Help ik ben langdurig ziek. Wat gaat er nu gebeuren?

De overheid wil met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) langdurige ziekte terugdringen. In de WVP staan alle re-integratie verplichtingen die werkgever en werknemer met elkaar moeten opvolgen. Meewerken aan afspraken, meewerken aan het opstellen van documenten, regelmatig contact, aangepast werk uitvoeren, herstel niet belemmeren etc. Wanneer een van de partijen zich niet houdt aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter dan kunnen dit voor beide partijen financiële gevolgen hebben. 

Consequenties werknemer niet nakomen Wet Verbetering Poortwachter

In Nederland is de werkgever verplicht om tijdens ziekte je salaris 2 jaar lang door te betalen. Na die 2 jaar zal er een WIA aanvraag door jou gedaan worden. Hiervoor heb je je DigiD inloggegevens nodig. Het UWV beoordeeld of èn in hoeverre er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze zal resulteren in een IVA (volledige duurzame afkeuring) of WGA (gedeeltelijke afkeuring) uitkering via het UWV. (Let op er bestaan werkgevers die 3 jaar ziekte doorbetaling kennen, dit komt zelden voor.)

Wanneer je als werknemer weigert mee te werken aan alle verplichtingen die de WVP stelt kan de werkgever een dossier opbouwen, loonsancties uitvoeren (loonopschorting, loonstop) en overgaan tot een eventueel ontslag. Hiermee loop je ook het recht op een uitkering mis.

Consequenties werkgever niet nakomen Wet Verbetering Poortwachter

Zoals je eerder hebt gelezen, zijn werkgevers tegenwoordig verplicht om 2 jaar lang ziekte door te betalen. Na die 2 jaar kan er een WIA aanvraag gedaan worden. 

Wanneer de werkgever de WVP niet juist heeft opgevolgd kan het UWV beslissen dat de werkgever nog langer loon moet doorbetalen dan de normaliter 2 jaar. Deze periode kan met maximaal 1 jaar verlengd worden. Dit heet een loonsanctie voor werkgever. 

De Wet Verbetering Poortwachter

Alle verplichtingen tijdens jaar 1

Dag 1: Als werknemer meldt je je ziek.

Week 6: Uiterlijk in de 6e ziekteweek wordt je uitgenodigd voor het spreekuur bij de bedrijfsarts, zodat deze een probleemanalyse kan opstellen. In de probleemanalyse staat een eventuele verwachte duur, de beperkingen en eventuele re-integratie mogelijkheden met een advies.

Week 8: Uiterlijk in de 8e ziekteweek zal de werkgever samen met jou een Plan van Aanpak opstellen. In het Plan van Aanpak moet er altijd eerst gekeken worden naar mogelijkheden binnen je eigen functie (deeltijd of aangepast). Wanneer die mogelijkheden er niet zijn, kan er gekeken worden naar andere opties bij je werkgever. Als allerlaatste kan er gekeken worden naar passend werk bij een andere werkgever (spoor 2), echter moet de bedrijfsarts het hier dan mee eens zijn en bevestigen dat er geen mogelijkheden zijn bij de huidige werkgever.

Periodiek: Het Plan van Aanpak moet periodiek bijgesteld worden. Dit houdt in dat je regelmatig naar de bedrijfsarts gaat en dat er periodiek evaluaties zijn tussen jou en je werkgever. Samen dien je het plan van aanpak steeds bij te stellen en bij akkoord te ondertekenen. Doe dit ongeveer iedere 6 weken.

Week 42: De werkgever geeft je ziekmelding door bij het UWV.

Week 52: Je bent 1 jaar ziek. Samen met de werkgever stel je de eerstejaarsevaluatie op waarin de stand van zaken en een vervolg plan voor de re-integratie wordt vastgelegd.

Alle verplichtingen tijdens jaar 2

Periodiek: Nog steeds is het van belang dat het Plan van Aanpak periodiek moet worden bijgesteld. Doe dit ongeveer iedere 6 weken.

Week 88: Je krijgt een brief van het UWV om een WIA uitkering aanvraag te gaan doen. Deze aanvraag kun je doen zodra de eindevaluatie heeft plaatsgevonden tussen jou en je werkgever. Deze eindevaluatie moet namelijk ook meegestuurd worden aan het UWV.
Jij bent als werknemer verplicht om de WIA aanvraag te doen. Doe dit altijd op tijd omdat je anders mogelijk over een bepaalde periode geen uitkering krijgt. Mocht je bepaalde stukken missen dien de WIA aanvraag dan wel in en stuur stukken na. Let hier goed op!

Week 91: De bedrijfsarts stelt een Actueel Oordeel op. Vervolgens maak je samen met je werkgever de Eindevaluatie met de huidige stand van zaken betreft jouw re-integratieproces. 

Week 93: Als werknemer moet je uiterlijk in week 93 de WIA aanvraag indienen met behulp van je DigiD inloggegevens. Deze bestaat uit het medische dossier die de bedrijfsarts aanlevert. Dit wordt direct naar jouw postadres verstuurd. Daarnaast dien je het re-integratiedossier van de werkgever, het actueel oordeel en jouw oordeel mee te sturen.

Het UWV heeft een heel mooi stappenplan en tevens zijn alle formulieren hier terug te vinden die men dient in te vullen. 

Ik wil graag hulp bij mijn WIA?

Heb je hulp nodig bij je WIA aanvraag of zou je hulp willen bij de voorbereiding op je WIA gesprek neem dan eens een kijkje op onze WIA hulp pagina. Tegen zeer schappelijke prijzen kan je hulp krijgen van een echte WIA expert. We denken vaak dat een machtige partij als het UWV iets gaat vinden en voelen ons machteloos. Dit zijn we echter niet, want alles draait om wat jij zelf vertelt. De WIA expert kan je helpen je voor te bereiden op wat jij vooral wel en vooral niet moet zeggen. 

Tips voor jou als werknemer:

  • Blijf regelmatig in contact met je werkgever.
  • Om de drempel bij terugkeer naar werk zo laag mogelijk te houden kun je het beste de evaluatiegesprekken op het werk laten plaatsvinden. Zo heb je zelf ook het gevoel betrokken te blijven met je collega’s tijdens ziekte. 
  • Wanneer je in het eerste ziektejaar al weet dat er geen terugkeer in eigen functie mogelijk is, kun je dit bespreken met de werkgever en/of de bedrijfsarts. Dan zal besproken worden of een vroegtijdig arbeidsdeskundig onderzoek zinvol is.
  • Als er geen uitzicht is op herstel dan kan er een vervroegde WIA uitkering aangevraagd worden. Dit kan alleen tot de 68e ziekteweek!
  • Je werkgever houdt een werknemersdossier bij. Houdt dit overzichtelijk door het ook voor jezelf te doen. Zoals alle contactmomenten registreren en opgestelde documenten door de bedrijfsarts en bijstellingen plan van aanpak op te slaan.
  • Als (zieke) werknemer heb je altijd recht op juridisch advies van bijvoorbeeld een HR-expert.

Zorg dat je onderstaande informatie ook kent:

Werknemers hebben recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Waarom werkgevers niet willen dat werknemers ziek uit dienst gaan.

Hoe zit het met wachtdagen en ziektedagen?

Waarom een huisarts niets kan zeggen over de ziekte en arbeid.

Artsbezoeken onder werktijd, hoe zit dit?

Cosmetische ingrepen en loondoorbetaling van de werkgever.

Niet eens met de bedrijfsarts?

Hoeveel moet er doorbetaald worden bij ziekte van een oproeper?

Wil je ook zorgeloos richting je WIA en ontslag?

De één werd 40% WIA afgekeurd en de ander 100% WIA afgekeurd met dezelfde ziekte en klachten. Zo voorkom je dat je de verkeerde dingen zegt tijdens je WIA gesprek en mogelijk in de WW of bijstand belandt.

Lees hier meer informatie ‘Zorgeloos richting je WIA en ontslag’.

 

Linda van De Ontslagexpert (1)

Linda

Wij zorgen voor een eerlijk kloppend juridisch ontslag die WW-proof is en de juiste euro’s heeft die recht doet aan je situatie. We zien maar 1 kloppend ontslag per maand. Dit is schrijnend. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend & gratis contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Je (dreigende) ontslag op de juiste manier afhandelen?

Gratis e-book | De Ontslagexpert

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.