...
Hoe groot is de kans dat mijn werkgever een ontslagvergunning kan krijgen | De Ontslagexpert
Gepubliceerd op 20 mei 2024
Tips: Wat moet je als werkgever en werknemer weten omtrent ziekteverzuim?

Werkgever en werknemer hebben rechten en plichten naar elkaar bij (kort en langdurig) ziekteverzuim en hier is vaak onduidelijkheid over. Dit is ook best een complex onderwerp. Vooral wanneer je geen verstand hebt van de wet- en regelgeving. 

De werkgever mag nooit op de stoel van de (bedrijfs)arts zitten omdat hij zelf geen medisch specialist is. Een gebroken been is altijd zichtbaar, maar een heleboel andere aandoeningen niet en dat maakt het vaak lastig om (werk)afspraken te maken. Aan de andere kant zijn er helaas nog steeds werknemers die misbruik maken van verzuim. Het is een feit dat de ene werknemer met hoofdpijn sneller thuisblijft dan een ander. Veel werknemers zijn zich er niet van bewust wat de gevolgen kunnen zijn van hun ziekte, wat hun rechten en plichten zijn en wat dit voor werkgever én werknemer betekent. Daarom wil ik hier aandacht aan besteden.

Waarom is ziekteverzuim zo complex?

 • Werk blijft liggen, dit is ook vervelend voor jouzelf wanneer je weer deels of volledig terugkomt;
 • De werkdruk op de afdeling wordt verhoogd, omdat het werk bij andere collega’s extra bijkomt;
 • Soms moet er vervanging geregeld worden en dit brengen kosten met zich mee;
 • Het kost de werkgever veel geld, omdat zij onder andere loon moeten betalen voor iemand die er niet is. Denk ook aan de kosten voor de arbodienst; voor hun verrichtingen en het diverse personen (HR, de leidinggevende) vaak tijd kost die niet aan andere zaken besteed kan worden;
 • Het kost de werkgever en werknemer veel tijd omdat beide de Wet Verbetering Poortwachter moeten opvolgen. Hierin zijn veel te nemen stappen, papierwerk en verplichtingen die werkgever en werknemer samen moeten doorlopen.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter is een wet van de overheid die bedoeld is om langdurige ziekte terug te dringen. Er staat in welke inspanningen beide partijen moeten leveren ter bevordering van de re-integratie. Dit betreft bepaalde contactmomenten, momenten dat je naar de bedrijfsarts moet en documentatie die opgesteld en bijgesteld moet worden. In mijn andere blog kun je uitgebreide informatie terugvinden over wat de Wet Verbetering Poortwachter inhoudt. Deze is met name van belang wanneer je langdurig ziek bent. Er is sprake van langdurige ziekte wanneer een ziekte langer dan 6 weken gaat duren.

Dit is de reden dat de werknemer naar een bedrijfsarts moet. Je moet als werknemer regelmatig contact onderhouden met je leidinggevende of HR en alle gemaakte afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. De werkgever had dit liever zelf ook anders gezien en moet ook zijn ”werk” doen.

Ziekteverzuim protocol of reglement

Om de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) goed uit te voeren heeft een werkgever een ziekteverzuimprotocol of reglement. Hierin staat wanneer, hoe en bij wie de werknemer zich dient ziek te melden en hoe het ziekteverzuimtraject in zijn werk gaat. Vaak gaat de werknemer door het tekenen van de arbeidsovereenkomst ook akkoord met dit ziekteverzuimprotocol of reglement. De werknemer is dan ook verplicht om mee te werken aan de te nemen stappen volgens dit protocol. Wanneer je als werknemer niet meewerkt dan kan de werkgever door de WVP genoodzaakt zijn sancties op te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een loonopschorting of zelfs loonstop. Het is voor de werknemer van belang om het ziekteverzuimprotocol of reglement goed door te nemen, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan. 

Wat mag wel en wat mag niet?

 • De werknemer mag zich ziek melden, maar dient daarbij het verzuimprotocol op te volgen;
 • De werknemer is niet verplicht om in details te treden over zijn ziekte;
 • De werknemer is wel verplicht om te laten weten hoelang hij verwacht ziek te zijn;
 • De werkgever mag bij twijfel niet zelf gaan informeren bij de werknemer of behandelaren, maar zal dan een bedrijfsarts moeten inschakelen;
 • Alleen een bedrijfsarts, en dus niet de werkgever, mag medisch bepalen of de ziekmelding ’terecht’ is en of er een loondoorbetalingsplicht geldt voor de werkgever. Ofwel de bedrijfsarts bepaald of je (deels) arbeidsongeschikt bent en niet je eigen medische behandelaren;
 • De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht en mag alleen concrete beperkingen en mogelijkheden terugkoppelen aan de werkgever;
 • De werknemer dient mee te werken aan re-integratie inspanningen en verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter;
 • De werknemer is dus onder andere verplicht om naar de bedrijfsarts te gaan wanneer die opgeroepen wordt;
 • Wanneer de werkgever de werknemer oproept om op kantoor te komen voor een re-integratiegesprek dan dient de werknemer hier gehoor aan te geven. Desnoods laat de werknemer zich brengen door iemand anders.
 • De werknemer mag herstel en re-integratie niet belemmeren;
 • De werknemer kan niet verplicht worden om continu thuis te zijn voor een eventuele controle. Dit ziet de wet als een onredelijk voorschrift. Een werknemer moet gewoon zijn boodschappen kunnen doen of een stuk kunnen wandelen.
 • Een werknemer mag niet zomaar met vakantie gaan. De bedrijfsarts kan advies geven en mede bepalen of een vakantie het herstel- en/of re-integratieproces niet belemmert. 
 • De werknemer zal zelf moeten aangeven of hij denkt ander aangepast werk te kunnen verrichten. Ook kan de werknemer aangeven dat hij niet fulltime kan werken maar wellicht wel 2 uurtjes kan komen werken.

Tips voor de werknemer omtrent ziekteverzuim

 • Mocht er discussie ontstaan met de werkgever over je ziekte, geef dan aan dat je naar de bedrijfsarts wilt (dit kan en mag je werkgever niet weigeren).
 • Zorg voor regelmatig contact met je werkgever (contactpersoon tijdens ziekte) zodat jij voldoet aan jouw kant van de verplichtingen.
 • Hoe meer openheid van zaken jij geeft hoe beter je werkgever met jou kan meedenken.
 • Controleer de documenten die je ondertekent goed en vraag naar een kopie voor jouw eigen administratie.
 • Wanneer jij je als werknemer niet houdt aan de regels kunnen er sancties opgelegd worden (bijvoorbeeld loonopschorting of zelfs loonstop).
 • Zorg dat je goed (telefonisch) bereikbaar bent.
 • Denk in mogelijkheden in plaats van beperkingen en overleg met je werkgever.
 • Er is een second opinion mogelijk bij een andere bedrijfsarts. Je werkgever moet dit faciliteren.
 • Er is een UWV Deskundigen Oordeel mogelijk om aan te vragen. Hier zitten wel kosten aan verbonden maar kan je wel helpen wanneer er discussie is of de zaken niet vlotten.

Soms voel je je niet lekker maar ben je (nog) niet ziek. Overleg met je werkgever wanneer je niet helemaal fit bent. Je kan altijd proberen te gaan werken en als het echt niet gaat kan je alsnog naar huis gaan en ziek melden.

Denk in mogelijkheden. Wat kun je nog wel doen? Is er een collega met wie je mee kan rijden naar het werk? Kunnen de werkzaamheden eventueel vanuit huis worden opgepakt? Zijn er andere taken die je tijdelijk met aanpassingen kunt oppakken? Wellicht voor een andere afdeling of op een andere locatie? Bespreek ook tijdelijke aangepaste werktijden zodat het re-integreren geen belemmering kan zijn voor jouw herstel. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je door jouw klachten tijdelijk last hebt van opstartproblemen, dan is het veel zinvoller dat je jouw werkdag later op de dag start. 

Hoe dan ook, blijf met elkaar in gesprek over jouw herstel. Bespreek minimaal 1 x in de 2 weken hoe jullie het re-integratieproces ervaren en waar/hoe het voor werkgever en werknemer nog prettiger kan verlopen. Kom je er samen niet uit? Vraag dan een spreekuur bij de bedrijfsarts aan zodat er een oordeel geveld kan worden over de huidige beperkingen en mogelijkheden. Vervolgens kunnen jullie opnieuw met elkaar in gesprek gaan voor een concreet plan van aanpak naar een duurzaam herstel. 

Wil je ook zorgeloos richting je WIA en ontslag?

De één werd 40% WIA afgekeurd en de ander 100% WIA afgekeurd met dezelfde ziekte en klachten. Leer hoe je voorkomt dat je de verkeerde dingen zegt tijdens je WIA gesprek en mogelijk in de WW of bijstand belandt.

Lees hier meer informatie ‘Zorgeloos richting je WIA en ontslag’.

Linda van De Ontslagexpert (1)

Linda

Wij zorgen voor een eerlijk kloppend juridisch ontslag die WW-proof is en de juiste euro’s heeft die recht doet aan je situatie. We zien maar 1 kloppend ontslag per maand. Dit is schrijnend. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend & gratis contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Je (dreigende) ontslag op de juiste manier afhandelen?

Gratis e-book | De Ontslagexpert

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

8 Reacties

 1. Jugen Vermunt

  hallo,mag op dit moment niet in mijn 3 ploegen cyclus draaien ,geen nachtdienst tot nader.word ik dan wel betaald voor 3 ploegen?

  Antwoord
  • Linda

   Hi Jurgen,

   in de wetgeving staat het volgende in een specifiek persoonlijk geval: Op grond van artikel 7:629 BW kan aanspraak bestaan op doorbetaling van 70% van het loon inclusief de toeslag, indien wordt geoordeeld dat de toeslag deel uitmaakt van het naar tijdruimte vastgestelde loon, dan wel het anders dan naar tijdruimte vastgestelde loon in de zin van artikel 7:628 lid 3 BW is. Gegeven het feit dat de toeslag een vast bedrag per gewerkt uur betreft is de kantonrechter van oordeel dat deze behoort tot het naar tijdruimte vastgestelde loon. Daarvan uitgaande heeft werknemer bij arbeidsongeschiktheid op grond van genoemde wetsbepalingen dus recht op doorbetaling van 70% van het loon inclusief de toeslag van € 2,- bruto per uur, gedurende een tijdvak van 104 weken.

   Bovenstaande is besloten in desbetreffende zaak. Kortom als jij op je loonstrook iedere maand standaard een ploegendienst toeslag ziet van X aantal wat altijd een beetje rondom hetzelfde getal is dan wordt dit gezien als loon welke ook doorbetaald dient te worden omdat het onderdeel is van je ”vaste” loon. Afhankelijk van je CAO/contract of personeelshandboek zal specifieker staan wat de regels zijn bij doorbetaling van loon tijdens ziekte. Er kunnen namelijk afwijkende afspraken gelden waar jij indirect voor getekend hebt.

   Stap 1 check contracten, CAO en personeelshandboeken en of andere ziektereglementen.
   Stap 2 Staat hier niks in met afwijkende afspraken dan mag je er vanuit gaan dat de toeslagen doorbetaald dienen te worden eventueel tegen een X % als je werkgever bij ziekte je kort op je loon.

   Ik hoop dat dit zo een beetje duidelijk is, een mooie vraag voor een nieuw artikel.

   Groeten Linda

   Antwoord
 2. Caro

  Ik ben ziek sinds 26 April mijn huisarts heeft diagnose overspannen/burn-out. Ik heb uitgelegd aan mijn werkgever dat mijn huisarts adviseer om een bedrijf arts te spreken. HR vraagt me om iedere dag een email te sturen met mij ontwikkelingen, en ik word onrustig van omdat niet veel verandert en breng me in confrontatie met me zelf dat ik nog sick ben. Mag dat?

  Antwoord
  • Linda

   Hi Caro,

   je werkgever kan en mag aan jou vragen om regelmatig contact te hebben. Als het jou herstel belemmerd en je er last van heb dan zou ik dit aangeven bij je werkgever. Stuur hen een mail dat het een erge druk op je legt om iedere dag te moeten mailen en stel bijvoorbeeld voor om dit 1 x per week te doen. Jullie zullen contact moeten houden. Je kan ook met de bedrijfsarts (waar je iig binnen 6 weken heen moet voor een probleemanalyse) bespreken dat het contact nu veel te veel is. Soms geven bedrijfsartsen het advies om een rustperiode van bijv 2 weken even in te lassen of bijv het contact te verminderen tot X per X. Als een bedrijfsarts dit advies geeft dan zal de werkgever je ook meer met rust laten. Maak het bespreekbaar, vraag de bedrijfsarts om hulp en kijk of die iets op papier wil zetten hierover.

   Heel veel sterkte en pak je rust. Mocht je werkgever je in je nek blijven hijgen dan kan ik helpen met een mailtje namens jou op te stellen.

   Liefs linda

   Antwoord
 3. Erhan Sahin

  Hoi Linda,

  Mijn vraag naar jou of ik verplicht ben om onderstaande formulieren te ondertekenen?

  Code of Conduct (gedragscode)
  Bijlage 1 gedragscode: gebruik digitale informatie
  Bijlage 2: Privacy & Security
  Bijlage 3: Fraude
  Verklaring bij gedragscode

  Verzuimprotocol
  Verklaring bij Verzuimprotocol

  Antwoord
  • Linda

   Hi Erhan,

   je bent niks verplicht, maar het zou kunnen zijn dat de werkgever dit wel wilt en je anders niet aanneemt.

   Groeten Linda

   Antwoord
   • Anthony Francis John Brookhuis

    Beste Linda,

    Ik ben afgelopen week vrijdagmorgen naar de bedrijfsarts geweest.

    Nu heb ik aan mijn werkgever gevraagd hoe het zit met de betaling van 70% van je loon en of je ook recht hebt op een
    aanvulling tot 100% via het UWV?

    Ik zit per 21-01-2022 in de ziektewet en op 21-01-2023 als het aan mijn werkgever en inlay er ligt gaat de 70% van je laatste verdiende loon dan aan mij worden uitbetaald.

    De bedrijfsarts heeft mij weer volledig arbeidsgeschikt verklaard en dat ik volledig mijn contract uren weer kan en mag gaan uitvoeren.

    Nu is daar mijn inlay er hierop tegen en heeft nu een advies uitgebracht met mij en de werkgever dat ik eerst in week 1 en 2 van januari 2023 4 uur hersteld en 4 uur arbeidstherapie. Week 3 en 4 6 uur hersteld en 2 uur arbeidstherapie.
    Week 5 en 6 8 uur werken en 95% salaris en 5% administratie kosten inhoud van het loon door de werkgever.
    Nu heb ik gezien dat dit helemaal niet mag volgens de C.A.O. volgens CNV.
    Week 7 is nog onbekend en een ?
    Ik heb geen instemming gegeven en ik wil ook eerst de tekst kunnen lezen wat er geschreven is en als afsluiting op de e-mail staat er dat je geen verlof of vakantie mag gaan opnemen met als gevolg dat de tijdlijn dan automatisch wordt verschoven een later tijdstip.
    Ik vindt dit santage naar de werknemer toe

    Kunt u mij helpen en advies gaan geven wat ik moet gaan doen?

    Help mij a.u.b.

    Met vriendelijke groeten,

    Dhr. Anthony Francis John Brookhuis.

    Antwoord
    • Linda

     Hi Anthony,

     Ik denk dat het handig is dat we even met elkaar bellen. Wat wel en niet kan moeten we inhoudelijk induiken. Wat staat waar op papier? Wat klopt er waar niet? En dan inderdaad hoe ga je dit bespreekbaar maken. Je hebt gelijk hebben en gelijk krijgen. Naar een rechter gaan kost veel geld en zal de relatie niet goed doen dus je zal er met elkaar uit moeten komen. We kunnen met je mee kijken inhoudelijk maar dit kan niet gratis. Mocht je betaalde hulp willen dan kan je ons hier contacteren: https://www.deontslagexpert.nl/contact/ dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.

     Sterkte met alles!

     Groeten Linda

     Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.