...

Wanneer mag ik een stagiair aannemen?

Stagiairs worden vaak gezien als goedkope krachten die zorgen voor extra handjes tijdens drukte. Toch moeten stagiairs ook begeleid worden en kost dit ook energie, tijd en inspanning. Wanneer mag je nu eigenlijk een stagiair aannemen? Hoe zit dit wettelijk allemaal?...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.