Gepubliceerd op 23 november 2023
Waar moet ik op letten in een vaststellingsovereenkomst?

In een andere blog heb ik verteld wat de vaststellingsovereenkomst is en wat je moet doen en vooral niet moet doen. Ik heb hierin ook verteld dat je niet zomaar ontslagen kunt worden. Dus teken niet te snel iets omdat je denkt het beste bod te hebben. Wanneer er geen juiste vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) tot stand is gekomen heb jij als werknemer een groot probleem. Het UWV beoordeelt deze namelijk op een aantal punten. Wanneer deze punten niet in orde zijn kan dit grote gevolgen hebben voor de aanvraag van je uitkering.

Ben je ziek teken dan nooit!

Wanneer jij ziek bent heb je ontslagbescherming en mag jij zelfs niet zomaar een vaststellingsovereenkomst tekenen. De werkgever is namelijk bij ziekte verplicht om 2 jaar loon door te betalen en het UWV accepteert geen uitkeringsaanvraag wanneer de werkgever slim onder deze verplichting denkt uit te komen. Toch zijn er wel mogelijkheden om tijdens ziekte toch een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Echter moet er dan veel meer goed geregeld worden, zodat je toch die uitkering kunt aanvragen. Laat mij je helpen, zodat je krijgt waar je recht op hebt en niet in de problemen komt met je uitkering. Dit vergt absoluut maatwerk en afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen we bepalen wat er mogelijk is. Wanneer er chronische ziektes of aandoeningen zijn wordt dit al een stuk lastiger. Heb je last van overspannenheid of burnout dan kan er al eerder naar ontslag gekeken worden dan in de situatie van chronische ziektes.  

Een tijdelijk contract en geen tussentijds opzegbeding

Wanneer jij een tijdelijk contract hebt ofwel een contract voor bepaalde tijd dan zul jij eerst je contract moeten nalopen. Controleer of er ergens een tussentijds opzegbeding in staat, controleer ook de CAO of een personeelshandboek. Wanneer nergens een tussentijds opzegbeding genoteerd staat mag jij ook niet akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst. Waarom? Omdat een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding niet opgezegd mag worden, door geen der partijen. Het enige wat de werkgever in deze situatie kan doen is jou exact alle maanden uitbetalen van het contract, omdat jouw WW-uitkering pas in zal gaan na het einde van het contract en NIET eerder.

14 of 21 dagen bedenk tijd

Stel dat jij akkoord bent gegaan met een vaststellingsovereenkomst om wat voor reden dan ook. Dan kan en mag jij je binnen 14 dagen nog bedenken. Staat er schriftelijk niets in de vaststellingsovereenkomst over de bedenktijd dan is deze bedenktijd zelfs 21 dagen. Dus heb jij iets getekend waar je niet achter staat en krijg je alsnog liever de juiste hulp. Laat het me weten!

Onderhandelen

 • Vakantiedagen (Je hoeft niet akkoord te gaan dat deze beschouwd worden als opgenomen, probeer dat men ze laat uit betalen.)
 • Onderhandel wat er allemaal nog uitbetaald wordt wanneer je bijvoorbeeld vrijgesteld wordt van werkzaamheden. Je kan alsnog onderhandelen dat je je reiskosten, bonussen en onkostenvergoeding ontvangt.
 • Ontslagvergoeding (Deze transitievergoeding moet op de juiste manier berekend worden, zo kunnen vaste toeslagen soms meegenomen worden in de berekening. Er worden veel fouten gemaakt met de berekening vaak en dan loop je dus geld mis.)
 • Onderhandel dat je een vergoeding krijgt voor juridische hulp. (Helemaal wanneer er geen documentatie of bewijs is/jou niks verweten kan worden en ze zelf van jou afwillen.)
 • Studiekosten/opleidingskosten kan je laten kwijtschelden. Onderhandel hierover.
 • Concurrentie-/relatiebeding laten opheffen.
 • Positief getuigschrift
 • Beeindigingsdatum (Afhankelijk van je situatie kan je meer baad hebben bij een latere uitdienstdatum of juist bij meer geld mee. Bespreek met je expert wat voor jou goed en passend is.)

Checklist Vaststellingsovereenkomst

Wat moet er minimaal in een vaststellingsovereenkomst staan? Zorg dat je je uitkering veilig stelt en let op onderstaande punten. Nogmaals informeer een expert en doe dit niet zelf. Ik deel deze informatie enkel zodat je mee kunt denken met je expert. 

 • Bedrijfsgegevens (wie deze overeenkomst aan gaat)
 • Werknemers gegevens (met wie de overeenkomst wordt aan gegaan)
 • Datum indienst, functie, bruto salaris
 • ! Initiatief ontslag moet vanuit de werkgever komen, dit moet dus zwart op wit in de overeenkomst staan (zo stel je je uitkering veilig). Wanneer het ontslag namelijk jouw initiatief was, dan ben je eigenlijk ‘vrijwillig’’ werkloos geworden en zal je geen uitkering ontvangen omdat je verwijtbaar werkloos bent.
 • De reden van ontslag moet neutraal zijn (verstoorde arbeidsrelatie, verschil inzichten etc)  
 • Als ergens staat dat er een dringende reden tot ontslag is, dan impliceert dit dat het je eigen schuld is. Je hebt iets ergs gedaan (diefstal, fraude etc) en hebt dan geen recht op een uitkering. Let dus goed op dat de reden neutraal is. Je kan ook vragen of er ergens duidelijk vermeldt wordt dat er geen sprake is van een dringende reden.
 • Je moet geattendeerd worden op het inwinnen van juridisch advies. Er staat vaak in de overeenkomst dat de werkgever jou hierop gewezen heeft en dat je met het tekenen bevestigt juridisch advies ingewonnen te hebben. Zorg dat dit ook echt gebeurt is!
 • Per wanneer het contract beëindigd. De opzegtermijn moet kloppen. Het UWV betaald namelijk niet uit wanneer de juiste opzegtermijn niet gehanteerd is. (Let op: CAO kan afwijken, controleer dus goed wat jouw opzegtermijn is)
 • Onderhandel een ontslagvergoeding/transitievergoeding. Is er geen enkele reden voor ontslag dan sta je sterker en kan je harder onderhandelen en meer eisen. Wanneer jij namelijk niet tekent zal de werkgever naar de kantonrechter moeten gaan of het UWV en zonder dossier en goede reden zal deze nooit een ontslagvergunning voor elkaar krijgen. Overleg met je expert hoe sterk je staat en wat redelijk is om te eisen.
 • Er moet iets afgesproken worden over wat er gebeurt tot je officieel uit dienst bent. Moet je nog werken? Wordt je vrijgesteld van werkzaamheden? Wat krijg je in deze periode nog betaald? (reiskosten? onkostenvergoeding?)
 • Wat gebeurd er met je vakantiedagen? Worden deze uitbetaald of worden deze beschouwd als opgenomen wanneer je bijvoorbeeld vrijgesteld wordt van werkzaamheden.
 • Eindafrekening hoe en wanneer wordt deze uitbetaald (van salaris, ontslag-/transitievergoeding vakantiedagen ed.).

Wettelijke opzegtermijnen:

 • 1 maand bij een dienstverband korter dan 5 jaar
 • 2 maanden bij een dienstverband tussen de 5 en 10 jaar
 • 3 maanden bij een dienstverband tussen de 10 en 15 jaar
 • 4 maanden bij een dienstverband langer dan 15 jaar

Let op: Afwijking bij CAO mogelijk.

Linda van De Ontslagexpert (1)

Linda

Wij zorgen voor een eerlijk kloppend juridisch ontslag die WW-proof is en de juiste euro’s heeft die recht doet aan je situatie. We zien maar 1 kloppend ontslag per maand. Dit is schrijnend. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend & gratis contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *