Gepubliceerd op 28 november 2023
Goed nieuws! De minimumloon leeftijd is aangepast.

Sinds 1 juli 2017 is er goed nieuws voor werkende jongeren! Ben jij 22 jaar en draai jij al volledig mee op de arbeidsmarkt? Dan heb je de afgelopen tijd vast gemerkt dat je salaris relatief laag was vergeleken met 23-jarigen die hetzelfde werk verrichten. Hier moest dan ook volgens ons, en gelukkig ook volgens de overheid, iets aan veranderd worden. Per 1 juli 2017 is dit gelukt en is de leeftijd voor het verkrijgen van het minimumloon aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Het is de bedoeling dat deze leeftijd per juli 2019 nog verder zal dalen naar 21 jaar. Maar wat houden deze veranderingen allemaal in?

Update: per 1 juli 2019 is de leeftijd van het wettelijk minimumloon van 22 jaar naar 21 jaar. Dit betekent dat iemand van 21 jaar nu recht heeft op het wettelijk minimumloon. 

‘Minimumloon’? Wat is dat precies?

Het minimumloon is het loon dat je minimaal moet ontvangen van je werkgever. Dit loon is wettelijk vastgelegd in de Wet op het Minimumloon en de Vakantiebijslag en beschermt werknemers tegen eventuele onderbetalingen van hun werkgever. Werknemers mogen niet minder uitbetaald krijgen dan het bedrag dat in deze wet is vastgelegd. Dit bedrag is afhankelijk van onder andere je leeftijd en het aantal uur dat je werkt. Dat betekent dus simpelweg het volgende: hoe ouder je bent of hoe meer uren je werkt, hoe hoger het minimumloon zal zijn. Dit klinkt natuurlijk niet geheel onlogisch, iemand die 32 uur per week werkt, zal uiteraard meer verdienen dan iemand met dezelfde leeftijd en dezelfde functie die ‘maar’ 24 uur per week werkt.

Aanpassing minimumlonen

Nederland kent al sinds 1969 een soortgelijk ingevoerd minimumloon. Dit was toentertijd een matige 100 gulden per week voor 25 jarigen, iets wat wij ons nu niet meer voor kunnen stellen. Sinds die tijd streeft de overheid ernaar om het minimumloon twee keer per jaar (in januari en in juli) aan te passen aan de ontwikkeling van de CAO-lonen binnen Nederland.

Let wel op: in de CAO’s kunnen andere afspraken gemaakt zijn wat betreft het minimumloon. Deze bedragen mogen nooit lager zijn dan het bedrag dat vastgesteld is in de wet, maar uiteraard wel hoger. Is er in de CAO dus een ander (hoger) bedrag vastgesteld, dan zal dat gelden als minimumloon.

Wat is er anno 2017 gewijzigd?

De leeftijd: Per 1 juli 2017 zijn er meerdere veranderingen geweest wat betreft de minimumlonen. Zo is de leeftijd voor het verkrijgen van het volwassen minimumloon gewijzigd van 23 jaar naar 22 jaar en is, zoals eerder gezegd, het streven om deze leeftijd per 1 juli 2019 terug te hebben gebracht naar 21 jaar. Je krijgt nu dus eerder, al op 22-jarige leeftijd, het hoogste minimumloon. Per 1 januari 2017 kreeg een 22-jarige op fulltime basis per maand 1318,85 en een 23-jarige en ouder 1551,60. Dit is toch 232,75 meer.

De hoogte: Naast het aanpassen van de minimumloon leeftijd, is ook het minimumloon zelf omhoog gegaan. Dit minimumloon is voor werknemers van 22 jaar en ouder nu vastgesteld op €1.565,40 per maand, terwijl dit vorig jaar nog €1.524,60 was (gebaseerd op een volledige werkweek van 36, 38 of 40 uur per week). Deze verhogingen van leeftijd en loon brengen met zich mee dat er een steeds groter gat zou komen tussen het minimum jeugdloon (dat jongeren tot en met 21 jaar krijgen) en het volwassen minimumloon (dat je krijgt vanaf je 22e). Om die reden zijn ook de minimum jeugdlonen in percentage gestegen, wat allemaal tot gevolg zal hebben dat werkgevers meer loon moeten gaan betalen aan jongeren.

Update: per 1 juli 2019 is de leeftijd van het wettelijk minimumloon van 22 jaar naar 21 jaar. Dit betekent dat iemand van 21 jaar nu recht heeft op het wettelijk minimumloon. 

Waarom deze wijzigingen?

De reden achter deze wijzigingen is dat ‘volwassenen nu eenmaal een volwassen beloning verdienen’ aldus minister Asscher van Sociale Zaken, en op deze manier krijgen jongvolwassenen die al volledig meedraaien op de arbeidsmarkt ook het salaris dat aan hen toebehoort. Er komen steeds meer werkende jongeren en het is volgens het kabinet belangrijk om deze jongeren zo veel mogelijk te motiveren om volledig deel te gaan nemen aan de arbeidsmarkt. De wijziging van de minimumloon leeftijd zal hier deels voor zorgen.

Ik krijg minder loon dan het wettelijk minimum, wat nu?

  1. Wanneer je minder loon krijgt dan dat wat wettelijk is vastgesteld, dan word je onderbetaald. Wijsheid is om hier eerst de werkgever op aan te spreken, alvorens je verdere stappen onderneemt. Zo geef je je werkgever de kans om het zelf nog nader te bekijken en eventueel achterstallig loon uit te betalen. Weet je zelf niet helemaal wat de beste manier van aanpak is? Dan kun je altijd rechtsbijstand of een HR expert zoals LindasResources om hulp vragen bij het opstellen van een brief om het op die manier netjes af te handelen.
  2. Een van de verdere stappen die je vervolgens zou kunnen overwegen zijn dat je melding maakt bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra deze inspectie oordeelt dat de werkgever inderdaad te weinig loon heeft uitbetaald, riskeert de werkgever een boete en zal het achterstallig loon alsnog uitbetaald moeten worden.

Berekenen van het minimumloon

Bij het berekenen van je wettelijke minimumloon is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de bedragen bruto-bedragen zijn. Dat betekent dat de werkgever hier nog bedragen zoals (loon)belasting en premies vanaf zal trekken, en je uiteindelijk dus een minder hoog bedrag gestort zal krijgen. Daarnaast tellen overuren en vakantiebijslag niet mee bij het bepalen van je brutominimumloon.

Ga je zelf aan de slag met het uitrekenen van je minimumloon? Let er dan goed op welke bedragen je wel en niet mee moet rekenen en ga na wat er (zoals eerder gezegd) in de CAO geregeld is over de minimumlonen voordat je bepaalt wat de werkgever minimaal gestort zou moeten hebben.

Geschreven door: Iris Timmermans

Linda van De Ontslagexpert (1)

Linda

Wij zorgen voor een eerlijk kloppend juridisch ontslag die WW-proof is en de juiste euro’s heeft die recht doet aan je situatie. We zien maar 1 kloppend ontslag per maand. Dit is schrijnend. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend & gratis contact met ons op.

Onze diensten

Socials

Vergelijkbare blogs

Heb je een vraag? Laat hieronder een reactie achter!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *